Samarbete, engagemang och planeringsförmåga

Vad anser du kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap i ett bygg- och anläggningsprojekt?

Svante Hagman NCC
Svante Hagman

Ledarskapet har ofta avgörande betydelse i ett framgångsrikt byggprojekt.

Blandar man god kompetens om byggprocessen med engagemang, samarbete och planeringsförmåga då brukar ledarskapet sitta.

Svante Hagman, ordförande Sveriges Byggindustrier/NCC Construction Sweden