Projektperspektiv

Projektperspektiv1De flesta byggnader och anläggningar utförs i projektform. Projekt drivs av människor. I produktionsledarskapet ingår att hantera både människor och teknik

Entreprenadföretagen måste ha en uttalad projektkompetens i både projekterings- och planeringsfaserna samt hos projektledaren i själva genomförandet.

Ett optimalt ledarskap i projektet bygger på:

  • Grundläggande kunskaper i produktionsteknik.
  • Förståelse för de olika aktörernas roller och förutsättningar.
  • Förmåga att tillsammans med medarbetarna skapa förutsättningar för god kvalitet och lönsamhet.
  • Förmåga att sätta arbetsmiljön och säkerheten i fokus.
  • Medvetenhet om byggprojektets kritiska faktorer.

Läs mer (ladda ner):

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt
Byggprojektets yrkesroller
Byggprojektens kritiska faktorer
Risker och möjligheter
Att sätta projektmål
Arbetsberedning