Planering

Planering1Planering är centralt för ledarskapet inom bygg- och anläggningsprojekt. Produktionsplaneringen genomförs utifrån projektets förutsättningar med syftet att uppnå önskat resultat avseende tid, kostnader och kvalitet. Integrerad Planering är exempel på en modell för planering av projekten.

Framgången i projektplaneringen handlar om:

  • Att upprätta och effektivt använda produktionsplaner för att styra byggprojektet.
  • Att involvera samtliga aktörer i så tidigt skede som möjligt.
  • Att yrkesarbetarna medverkar i planeringen.

I en enkät till platschefer i de stora bygg- och anläggningsföretagen ansåg 98%  att yrkesarbetarnas delaktighet är en viktig förutsättning för ett bra resultat. Hela enkäten

Läs mer (Ladda ner):

Projektplanering
Integrerad Planering