Organisationskunskap

7691787-hands-holding-tools-for-working Synen på ledarskap har sin bakgrund i olika organisationsteorier som lagts fram sedan början av den industriella utvecklingen. Det finns flera olika skolor kring organisationer och synen på ledarskap, motivation och kommunikation.

Tre viktiga skolor för ledarskapets utveckling:

  • Taylorismen – som betonar det produktionsorienterade ledarskapet
  • Human relations – som betonar det relationsorienterade ledarskapet
  • Sociotekniken – som betonar integration mellan det produktions- och relationsinriktade ledarskapet

Förståelse för de organisatoriska sambanden och medarbetarnas förutsättningar bidrar till utveckling av ett fungerande ledarskap.

Läs mer (ladda ner):

Organisationsteori
Byggprojektens organisation
Organisationsschema för byggprojekt (Exempel)
Organisationsschema för byggarbetsplatsen (Exempel)