Om webbplatsen

Denna webbplats behandlar vad som är viktigt att känna till kring bygg- och anläggningsprojektens ledarskap.

Fokus ligger på:

  • den praktiska tillämpningen av ledarskapet i bygg- och anläggningsprojekt
  • att som chef eller arbetsledare hantera rollen som arbetsgivarens företrädare.
  • ledarskapet i projektets genomförande-/produktionsfas
  • frågor av betydelse för ökad produktivitet, lönsamhet, trivsel, arbetsmiljö, miljöaspekter
  • sambanden mellan ledarskap och produktivitet samt ordning och reda, kvalitet och en säker arbetsplats.

Målgrupperna är:

  • högskolans ingenjörsutbildningar och utbildningar inom yrkeshögskolan inom byggproduktionsledning, arbetsledning och produktion
  • utbildning av arbetsledare som sker i branschens egen regi, både inom de större företagen och BI:s Entreprenörsskola.
  • bygg- och anläggningsföretagens interna ledarskapsutbildningar.

Nyttjanderätt i undervisning:
Innehållet på webbplatsen kan användas av såväl lärare som studerande och yrkesverksamma som vill fördjupa sina kunskaper om bygg- och anläggningsprocessen och för ett gott ledarskap.

Friskrivningar för webbplatsen