Om projektet

Bygg- och anläggningsprojektets ledarskap

Initiativet till att skapa ett läromedel om ledarskap för byggbranschen kommer från en grupp lärare i produktionsrelaterade kurser inom högskoleingenjörsutbildningar.

Gemensamt för de projektmedverkande är en starkt övertygelse om ledarskapets betydelse för produktivitet, lönsamhet, trivsel, arbetsmiljö och miljöaspekter samt för goda relationerna med medarbetar och fackliga organisationer.

Projektets syfte

Både studerande och lärare inom byggutbildningar har efterlyst ett för branschen anpassat läromedel inom ledarskap.

Syftet med ett särskilt läromedel i ledarskap är att:

  • förbättra branschens utbildningarna inom ledarskap
  • jämna ut skillnader mellan olika lärosätens utbildningar

Även arbetsgivare i branschen har påtalat behovet av bättre rustade ledare och ser detta som ett av branschens prioriterade utvecklingsbehov.

Projektmedverkande

En arbetsgrupp mångåriga erfarenhet av bygg- och anläggningsbranschens ledarskapsfrågor har genomfört läromedelsprojektet med stöd av SBUF. .  

Arbetsgruppen har bidragit med de texter och underlag som utgör grunden till läromedlet på webbplatsen. Underlagen från arbetsgruppen har sammanställts och bearbetats av Byggipedia, som även skapat webbplatsen Byggledarskap.se.

Vår förhoppning är att läromedlet skall uppfylla och tillgodose förväntningarna på ett enhetligt och informativt kunskapsunderlag.

För styrgruppen: Lars Tullstedt (Byggföretagen), Mats Persson (Malmö Universitet)

För arbetsgruppen: Åke Tell (AkTe-konsult), Stefan Hågemark (Företagsvärlden KB), Lars-Åke Mikaelsson (Mittuniversitetet Östersund), Håkan Wallin (Peab)