Mötesmetodik

Mötesmetodik1Långt innan ett projekt kommer igång börjar möten att hållas för att planera och ta beslut kring anbud, preliminär organisation och kostnader. Byggandets karaktär påkallar behovet av att människor träffas för att diskutera.

Flera mötestyper har etablerats kring ett bygg- och anläggningsprojekt. Några av dessa möten finns i allmänna bestämmelser för projektet som ingår i entreprenadkontraktet.

I ett bygg- eller anläggningsprojekt kommer det att genomföras ett stort antal möten av olika slag innan projektet kan slutföras och överlämnas till beställaren.

En ledare i byggprojekt kan effektivisera mötena genom att:

  • Enbart kalla personer som berörs av de frågeställningar som ska tas upp.
  • Hålla mötet kort och leda diskussioner till konkreta beslut.
  • Dokumentera och protokollföra alla beslut samt vem som har ansvar för beslutade åtgärder.

I en enkät bland byggplatschefer framhölls mötets betydelse för projektets resultat. Förmågan att genomföra effektiva möten ansågs vara en viktig ledaregenskap. Hela enkäten

Läs mer (ladda ner):

Mötesformer
Mötesteknik
Effektiva möten
Byggprojektets möten

Externa länkar:

Generell mall för mötesprotokoll (PDF)