Ledarskap

Ledarskap1Ledarskap är förmågan att använda gruppens och individernas samlade erfarenheter, engagemang och kompetens för att lösa en uppgift.

En duktig ledare kan hantera alla krav och förväntningar
från både ledning och medarbetare.

Vilken ledarstil som passar bäst beror på:

  • De yttre förutsättningarna, till exempel kunder, marknad och konjunktur.
  • Organisationens och gruppens förutsättningar.
  • Om produktionen är målstyrd eller detaljstyrd.

I en enkätundersökning bland platschefer på de största bygg- och anläggningsföretagen svarade majoriteten att utveckling av yrkesarbetarna är viktigt, likaså att avsätta tid för att utveckla relationerna på arbetsplatsen. Hela enkäten

Läs mer (ladda ner):

Chefskap kontra ledarskap
Utvecklingen inom ledarskap
Ledarskapsmodeller
Agenda ledarskap
Hållbara chefer

Externa länkar:

Byggföretagen vill själva fostra sina chefer (PDF)
Gott ledarskap nödvändigt för byggbranschen (Artikel)
Ledarskap i byggbranschen – Från ett medarbetarperspektiv (PDF)
Hållbart ledarskap i byggsektorn – Pilotstudie av platschefernas ledarskap (PDF)