Kommunikation

Kommunikation1Som chef och ledare i ett bygg- eller anläggningsprojekt är ditt främsta ansvar att kunna hantera relationer – relationer med projektets alla intressenter. Ett viktigt verktyg för att hantera relationer är kommunikation.

En framgångsrik ledare arbetar kontinuerligt med
att utveckla sin kommunikation.

På en arbetsplats finns ett direkt samband mellan kommunikationen och upplevd arbetsglädje, engagemang och motivation samt känsla av delaktighet. Det är ledarens ansvar att skapa förutsättningar för en kommunikation som leder till trivsel, goda relationer och effektivitet.

I en enkät svarade erfarna byggproduktionsledare att kommunikationen har en avgörande betydelse för att få alla med sig, skapa engagemang och lyckas med projektet. Hela enkäten

Läs mer (Ladda ner):

Ledarskapets kommunikation
Effektiv kommunikation
Gruppdynamik enligt FIRO-modellen
Retorik
Att utveckla sin kommunikation
Det personliga samtalet
Digital informationsteknik
Försvarsmekanismer
Kommunikationsprocessen
Konflikthantering
Perceptioner
Coachning

Externa länkar:

Några perspektiv på mänsklig kommunikation (PDF)
Kommunikation som framgångsfaktor i ett 
byggprojekt (PDF)
Kommunikation i byggprocessen (PDF)
Kommunikation i byggprojekt – utifrån den ovana beställarens perspektiv (PDF)
Ges det tillräckligt mycket feedback? En studie av feedbackkultur inom byggproduktion (PDF)