Humanism – förmåga att möta människor

Vad anser du kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap i ett bygg- och anläggningsprojekt?

Bygg- och anläggningsprojekt handlar inte bara teknik. Produktionen är beroende av alla männsikor som arbetar i projekten.  Som byggchef i produktionen måste man möta var och en efter deras förutsättningar.

Det är viktigt att försöka hjälpa och stötta sina medarbetare igenom olika situationer som kan uppstå.

En byggchef  bör vara humanist om produktionen skall fungera bra.

Håkan, projektledare, mark