Friskrivningar

Innehållet på denna webbplats är avsett som generell information.

  • Varken webbplatsägare eller författare kan hållas ansvariga för eventuella felaktigheter eller för hur informationen på webbplatsen används.
  • Tolkning och användning av informationen, underlag och exempel sker på eget ansvar.
  • Byggledarskap.se ansvarar ej heller för innehållet på länkade webbplatser.