Framgångsfaktorer i byggprojekt

Pierre Olofsson Skanska
Pierre Olofsson, VD, Skanska Sverige AB

En stor del av framgången i ett projekt avgörs redan innan spaden sätts i marken.

Byggverksamhet innebär stora risker och de behöver identifieras och bedömas innan anbudet läggs:

  • Vad är riskerna med den föreslagna konstruktionen?
  • Finns förutsättningar att bygga med lönsamhet?
  • Klarar vi att bemanna projektet med rätt kompetenser?

När väl de här frågorna retts ut och man kommit överens med beställarna kontraktsmässigt har basen lagts för ett framgångsrikt projekt.

För att lyckas i produktionsfasen krävs en noggrann projektplan

Det måste finnas tid att jobba igenom planeringen innan arbetet på plats dras igång. En annan nyckelfråga är att tydliggöra rollerna i projektorganisationen. En produktionschef ska ges utrymme att fokusera på framdriften i projektet och säkra att arbetet sker på ett säkert sätt.

Erfarenhet är avgörande för ett bra ledarskap

För att matcha fram nya produktionschefer är mentorskap från seniora kollegor ett effektivt verktyg. Att gå parallellt med en erfaren produktionschef blir ett lyft för den unga chefen.

I en framgångskultur växer medarbetarna

I likhet med andra arbetsplatser gäller det att bygga ett vinnande lag. Sätta tydliga mål, se till så alla känner till dessa och löpande följa upp dem.

En annan viktig del är att skapa en kultur som skapar tillit, engagemang och lagtillhörighet. Bra ledarskap bottnar i tydliga värderingar och visar i handling att man inte kompromissar i frågor som säkerhet, miljö, etik och respekt för individen.

När alla bitar faller på plats skapas en framgångskultur där varje medarbetare växer, tar ansvar och stöttar sina kollegor för att med gemensamma krafter överträffa högt ställda mål.