Kategoriarkiv: Artiklar

Röster om ledarskap

Vad anser du kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap i ett bygg- och anläggningsprojekt?

Teamkänsla där alla yrkesinriktningar känner sin del

Ola månsson
Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier

Först om främst finns det ingen annan bransch där man tidigt i sin karriär kan få ett eget projektledaransvar där man har både ledarskap och ekonomi.

Det skapar en miljö där man successivt kan växa in i tyngre ledande roller för större projekt alt i företagsledande ställning.

Det finns en inbyggd yrkesstolthet i ledarskapet.

Läs mer

Framgångsfaktorer i byggprojekt

Pierre Olofsson Skanska
Pierre Olofsson, VD, Skanska Sverige AB

En stor del av framgången i ett projekt avgörs redan innan spaden sätts i marken.

Byggverksamhet innebär stora risker och de behöver identifieras och bedömas innan anbudet läggs:

  • Vad är riskerna med den föreslagna konstruktionen?
  • Finns förutsättningar att bygga med lönsamhet?
  • Klarar vi att bemanna projektet med rätt kompetenser?

När väl de här frågorna retts ut och man kommit överens med beställarna kontraktsmässigt har basen lagts för ett framgångsrikt projekt.

Läs mer