Branschperspektiv

Brancshperspektiv1De särskilda krav som en ledare i byggbranschen ställs inför hänger ihop med branschens övergripande struktur och förutsättningar. Ett specifikt kännetecken för bygg- och anläggningsbranschen är att produktionsverksamheten bedrivs i projektform.

Ett optimalt ledarskap kräver kunskap om:

  • Branschens traditioner och vilken roll dessa kan spela än idag.
  • Samhällets och kundernas krav på byggandet.
  • Branschens struktur.
  • Avtalsrörelsen.
  • Externa faktorer och intressen som påverkar byggandet.
  • Viktiga värdegrunds- och policyfrågor att förhålla sig till i det dagliga arbetet. Till exempel affärsmässighet, etik och moral samt kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

Läs mer (ladda ner):

KMA – Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöstyrning
Affärsmannaskap och Affärsmässighet
Avtalsrörelsen och löneformer
Byggbranschen i förändring
Byggbranschen och samhället
Etik och moral

Externa länkar:

Byggbranschen – Byggipedia (Webbplats)
Sveriges Byggindustrier (Webbplats)