Alla inlägg av Admin

Samarbete, engagemang och planeringsförmåga

Vad anser du kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap i ett bygg- och anläggningsprojekt?

Svante Hagman NCC
Svante Hagman

Ledarskapet har ofta avgörande betydelse i ett framgångsrikt byggprojekt.

Blandar man god kompetens om byggprocessen med engagemang, samarbete och planeringsförmåga då brukar ledarskapet sitta.

Svante Hagman, ordförande Sveriges Byggindustrier/NCC Construction Sweden

Tekniskt kunnande och tilltro till medarbetarna

Vad anser du kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap i ett bygg- och anläggningsprojekt?

Jesper Göransson PEAB
Jesper Göransson PEAB

Ledarskapet på ett bygg- och anläggningsprojekt handlar om att kombinera ett högt tekniskt kunnande med en god förmåga att skapa engagemang och ansvarstagande hos sina medarbetare. Detta skapar ledaren genom att vara en bra förebild, vilket bland annat handlar om att ha modet att fatta beslut och stå för dessa.

Samtidigt är det viktigt att ledaren tror på sina medarbetare och låter dem utvecklas utifrån sina unika förmågor.

Som ledare på en bygg- och anläggningsarbetsplats behöver du kombinera struktur och planering med kreativitet och entreprenörskap

Jesper Göransson, VD och Koncernchef för Peab AB