Attityd, tydlighet och respekt

Vad anser du kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap i ett bygg- och anläggningsprojekt?

HansKvistPeab
Hans Kvist

En ledare inom byggbranschen bör skapa såväl ordning och reda som arbetsglädje, engagemang, och motivation. Jag skulle vilja definiera ett bra ledarskap med framförallt en föredömlig attityd, tydlighet och respektfullhet.

Som ledare bör man ha en sund och positiv inställning till arbetet och till medarbetarna. En bra ledare bör både vara ödmjuk och kunna ge konstruktiv feedback.

Tydlighet i kommunikationen och kring målet bidrar till att skapa bättre förståelse för projektet. Varför är vi här? Åt vem bygger vi? Vad är det vi skall göra? Och hur skall vi genomföra det tillsammans? Vilken är min roll?

Att visa respekt som ledare är t ex att lyssna och behandla alla lika bra samt att på bästa sätt ta tillvara vars och ens förutsättningar i arbetet.

Hans, arbetsledare PEAB