Röster om ledarskap

Vad anser du kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap i ett bygg- och anläggningsprojekt?

Teamkänsla där alla yrkesinriktningar känner sin del

Ola månsson
Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier

Först om främst finns det ingen annan bransch där man tidigt i sin karriär kan få ett eget projektledaransvar där man har både ledarskap och ekonomi.

Det skapar en miljö där man successivt kan växa in i tyngre ledande roller för större projekt alt i företagsledande ställning.

Det finns en inbyggd yrkesstolthet i ledarskapet.

Men ett framgångsrikt ledarskap är där ledarskapet bygger på teamkänsla där alla i projektet finner sin viktiga del. Där alla i olika yrkesinriktningar känner sin del att nå målet att vara klara i tid, till hög kvalitet en god arbetsmiljö och därmed också ett lönsamt projekt.

Ola Månsson, VD för Sveriges Byggindustrier

Samarbete, engagemang och planeringsförmåga

Svante Hagman NCC
Svante Hagman, NCC

Ledarskapet har ofta avgörande betydelse i ett framgångsrikt byggprojekt.

Blandar man god kompetens om byggprocessen med engagemang, samarbete och planeringsförmåga då brukar ledarskapet sitta.

Svante Hagman, VD för NCC Construction Sweden

Tekniskt kunnande och tilltro till medarbetarna

Jesper Göransson PEAB
Jesper Göransson PEAB

Ledarskapet på ett bygg- och anläggningsprojekt handlar om att kombinera ett högt tekniskt kunnande med en god förmåga att skapa engagemang och ansvarstagande hos sina medarbetare. Detta skapar ledaren genom att vara en bra förebild, vilket bland annat handlar om att ha modet att fatta beslut och stå för dessa.

Samtidigt är det viktigt att ledaren tror på sina medarbetare och låter dem utvecklas utifrån sina unika förmågor.

Som ledare på en bygg- och anläggningsarbetsplats behöver du kombinera struktur och planering med kreativitet och entreprenörskap

Jesper Göransson, VD och Koncernchef för Peab AB

Skapa laganda och framgångskultur

Pierre Olofsson Skanska
Pierre Olofsson, Skanska

I likhet med andra arbetsplatser gäller det att bygga ett vinnande lag. Sätta tydliga mål, se till så alla känner till dessa och löpande följa upp dem.

En annan viktig del är att skapa en kultur som skapar tillit, engagemang och lagtillhörighet.

Bra ledarskap bottnar i tydliga värderingar och visar i handling att man inte kompromissar i frågor som säkerhet, miljö, etik och respekt för individen.

Pierre Olofsson, VD för Skanska Sverige AB