Produktionen

Produktionsledarskap bygger på förståelse för produktionsteknik, människor och aktörers olika förutsättningar.

Intressenterna

Ett ledarskap i bygg- och anläggningsbranschen kräver kunskap om affären, kundvärdet, intressenterna och samhällsklimatet.

Organisationen

Synen på ledarskap, motivation och kommunikation varierar mellan industrialismens olika organisationsmodeller.

Ledarskapet

Ledarskap är förmågan att använda gruppens och individernas erfarenheter, engagemang och kompetens för att lösa en uppgift.

Kommunikation

Det finns ett samband mellan kommunikation, motivation och projektresultat. En fungerande kommunikation är ledarens ansvar.

Mötesmetodik

Långt innan ett projekt kommer igång börjar möten att hållas för att planera och ta beslut kring anbud, preliminär organisation och kostnader. 

Planering

Planering är centralt för ledarskapet inom bygg- och anläggningsprojekt för att uppnå önskat resultat avseende tid, kostnader och kvalitet.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider
Ledarskap
Branschen
Projektet
Teorier
Samverka
Planera
Möten
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Byggledarskap.se drivs av Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier). Läs mer: Om webbplatsen

Webbplatsen innehåller läromedel framtagna av sakkunniga inom ledarskap, kommunikation, produktionsledning och utbildning. Läs mer: Om projektet

Läromedlet skall tillhandahållas fritt och avser att utgöra stöd för utbildningar vid universitet och högskolor samt övriga lärosäten och i företagsinterna utbildningar.